Информационен портал за научна и проектна дейност

@error_load_data
@error_load_data
Няма данни

{bg_rank_name} {bg_first_name} {bg_middle_name} {bg_last_name}

Факултет: {bg_faculty_name}
Катедра: {bg_branch_name}

Наименование на публикацията:
{title}

За проекта

Този сайт се реализира благодарение на проект „Изграждане и апробиране на система за анализ и управление на научната и проектната дейност в НСА „В. Левски“, утвърден по Протокол №20/20.03.2014г. на Академичен съвет на Национална спортна академия „Васил Левски“. Проекта е финансиран през 2014 г. и е удължен до 2015 г., от средстава, отпуснати целево от държавния бюджет за научна дейност.