Информационен портал за научна и проектна дейност

За проекта

23.04.2015, 10:50
 

Този сайт се реализира благодарение на проект „Изграждане и апробиране на система за анализ и управление на научната и проектната дейност в НСА „В. Левски“, утвърден по Протокол №20/20.03.2014г. на Академичен съвет на Национална спортна академия „Васил Левски“. Проекта е финансиран през 2014 г. и е удължен до 2015 г., от средстава, отпуснати целево от държавния бюджет за научна дейност.

Екипа, който работи по проекта е:

Ръководител: проф. Димитър Михайлов, доктор

Милена Кулева – Асистент и Докторант към ЦНПДС

Милен Чалъков, доктор - Гл.асистент към сектор „Информатика“, ДЕОИТ

Основни задачи на проекта:

Дейност 1 – Администриране на проекта

Дейност 2 – Дейности свързани с организирането на подизпълнител за разработване на уеб базираната система, внедряване на системата, тестване и обучение за работа със системата.

Дейност 3 – Въвеждане на данни в уеб базираната система

Дейност 4 – Провеждане на научно изследване за развитието на спортната наука в НСА „В.Левски“, анализ и обработка на данните от изследването

Дейност 5 – Разпространение на получените резултати