Информационен портал за научна и проектна дейност

Често задавани въпроси

23.04.2015, 11:54
 

Какво представлява този портал?

Портала представлява уеб базирана система за въвеждане и управление на данни за научната и проектна дейност на НСА „В.Левски“. Всеки потребител на системата може да въвежда своите научни материали, публикации, книги, участия в проекти и др. Въведената информация ще може да бъде използвана, както от потребителя, така и от негови колеги.

Как да получа достъп до уеб-базираната система?

Всички преподаватели на основен трудов договор в НСА „В.Левски“ имат автоматично създаден профил в системата. Първоначалният достъп е чрез въвеждане на ЕГН в полетата за потребител и парола. След първоначалното влизане, всеки преподавател може да промени потребителското си име, като въведе актуален e-mail адрес, а също и да промени паролата си. Всички хонорувани преподаватели, докторанти и студенти ще могат да получат профил в системата, като той задължително трябва да бъде създаден от администратор. За повече информация се свържете чрез е-mail или на място в НСА "Васил Левски", ет. 5, офис 505

Какво да правя ако имам проблем с достъпа?

В случай, че срещнете затруднение с влизането във вашият профил, можете да се обърнете към администратор на следния е-мейл и телефон: milena.kuleva (at) nsa.bg ; 02/4014 в. 325; НСА "В.Левски", ет. 5, офис 505

Какво да правя ако не мога да се справя с въвеждането на информация?

В случай на трудности, моля да се запознаете с Ръководството за работа със системата или гледайте видео клиповете с инструкции за работа.

За какво ще се използва въведената информация?

Въведената информация от всеки потребител ще бъде използване за различни видове справки с цел научна и проектна дейност, както и за целите на Акредитацията на НСА „В.Левски“, в това число програмни, факултетни и институционални акредитации.

Мога ли да качвам файлове в системата?

Да, всеки потребител може да прикача файлове с резюме или пълен текст към въведената информация.

Какво е реферирано/индексирано издание?

Това са списания, в които статиите се публикуват след анонимно рецензиране (peer-review) и са индексирани в международни бази данни, като например - Clarivate Analytics (Web of Science), Elsevier (Scopus), ERIHplus, CEEOL, EBSCO и др.

ВАЖНО! Съгласно промените в ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ, които са в сила от 04.05.2018 г., за научни издания и публикации, реферирани и индексирани в световноизвестните наукометрични бази данни, Министерството на образованието и науката (МОН) чрез Националния център за информация и документация (НАЦИД) приема единствено базите Scopus и Web of Science. Всички останали бази данни, като например ERIHplus, CEEOL, EBSCO и др. се водят нереферирани.

Какво е Имапкт фактор?

"Импакт фактор (IF)" е числен показател за значимостта на едно научно списание, отразен в електронната база данни "Web of Science".  Импакт факторът, e интензивна величина, чиято стойност е белег за престиж на научно списание под контрола на Clarivate Analytics.

Какво е Импакт ранг?

Импакт ранг (SJR) е числен показател за значимостта на едно научно списание, отразен в електронната база данни "SCOPUS".

Какво е "научна мрежа"?

"Научна мрежа" е неформално обединение на научноизследователски организации, лаборатории, екипи и/или отделни учени за постигане на общи цели в определена научна област, в което членовете, комуникирайки си, обменят информация и технологии, както и предоставят за ползване научните си ресурси.

Какво е "научно дружество"?

"Научно дружество" е българско или чуждестранно юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по националното си законодателство, което обединява организации и/или отделни учени за постигане на общи цели в определена област на науката.

Къде мога да потърся списания с Импакт фактор (IF)?

WEB OF SCIENCE
Цитирания в Web of science

Търсене на списание

Справка на списанията с Имапкт Фактор (възможност за подреждане по научна област)

ВАЖНО! За да можете да направите справка в Web of Science, трябва проверката да става през компютър, който е вързан към интернет мрежата на НСА „Васил Левски“!

Как да направя справка в Scopus?

Справка за научно списание или конференция

Справка по името на автор

ВАЖНО! За да можете да направите справка в Scopus, трябва проверката да става през компютър, който е вързан към интернет мрежата на НСА „Васил Левски“!

Как да направя справка в други бази данни?

EBSCOhost

ERIHplus

Каталог на български реферирани/индексирани списания