Информационен портал за научна и проектна дейност

Контакти

28.04.2015, 17:21
 

Контакти

проф. Димитър Михайлов - Ръководител на проекта

mihailov.d@abv.bg  тел. 02/4014/324

Гл.ас. Милена Кулева, доктор

milena.kuleva@nsa.bg  тел. 02/4014/325