Информационен портал за научна и проектна дейност

Видео материали за работа със системата

23.04.2015, 11:55
 

Видео материали за работа със системата

Регистрация на потребител в информационния портал


Въвеждане на публикации


Въвеждане на проекти

Работа с информацията въведена в портала